StateOS isikuandmete töötlemise- ning privaatsuspoliitika

 1. StateOS lahendus töötleb kasutaja isikuandmeid pakkumaks kasutajale mugavusteenust. Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitatakse StateOS infosüsteemis isikuandmeid ainult kasutaja loal ja ainult StateOS ja selle teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses.
 2. Oma isiku tuvastamiseks andmete esitamisega rakendusse sisenemisel nõustub kasutaja StateOS kasutamise tüüptingimustega ja annab nõusoleku, et:
  1. tema isikuandmeid ja teenuste sisu töödeldakse ja säilitatakse StateOS lahenduses. Kasutaja andmed koosnevad kasutaja profiilist (nimi, isikukood), kontaktandmetest (telefoninumber, e-posti aadress), autentimise ja autoriseerimise andmetest, volitustest, tarbitud teenustest, eelistustest ning teenuste tarbimisega seonduvast statistikast ja meta andmetest.
  2. teenusepakkuja võib StateOS vahendusel pakkuda kasutajale ka isikuandmeid sisaldavaid teenuseid ja sisu.
  3. StateOS’is säilitatavad isikuandmed on kättesaadavad ainult StateOS haldajale ja teenustepakkujale üksnes teenuse pakkumise eesmärgil.
 3. Kui kasutaja tuvastab puudusi talle vahendatud teenustes ja informatsioonis, on tal õigus pöörduda otse teenusepakkuja poole. Kui kasutaja pöördub StateOS haldaja poole, siis edastab haldaja teabe puuduste kohta teenusepakkujale.
 4. Teenuste kasutamise käigus tekkinud kasutaja meta-andmeid kasutab StateOS haldaja kasutajate profileerimiseks ja uute mugavusteenuste välja töötamiseks.
 5. Kasutajal on õigus esitada kaebus oma isikuandmete mittenõuetekohase töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee, info@aki.ee, 56202341, Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129).
 6. StateOS platvormil säilitatavaid kasutaja andmeid ei tehta isikustatud kujul kättesaadavaks kolmandatele isikutele ilma kasutaja nõusolekuta, välja arvatud siis, kui see kohustus tuleneb seaduse täitmisest.
 7. StateOS veebilehe https://www.stateos.com kasutajatele teenuste pakkumiseks säilitatakse veebilehitseja küpsiste ning autoriseerimise ning autentimise lahendustes järgmisi andmeid:
  1. kasutaja IP aadress
  2. kasutaja veebilehitseja identifikaator
  3. StateOS poole pöördumisele eelneva veebilehe URL
  4. StateOS lehekülje URL, mille poole kasutaja pöördus
  5. autentimisviis ja võimalusel ka vahend
  6. kasutaja elektrooniliseks tuvastamiseks vajalikud andmed (isikukood, ees- ja perekonnanimi).
 8. Kriitilistel juhtudel võib haldaja kasutaja isikuandmete kaitsmiseks rakendada täiendavaid meetmeid.
 9. Isikuandmeid säilitatakse kuni kasutaja need rakenduses kustutab või loobub StateOS kasutamisest konto deaktiveerimisega, mil kasutajakonto ja sellega seonduv informatsioon arhiveeritakse hilisema tõestusväärtuse tagamiseks kolm (3) aastat. Mõjuva põhjusega on haldajal õigus pikendada säilitamise tähtaega, muul juhul kustutatakse andmed peale tähtaja saabumist lõplikult.